Metoder för anslutning av rör vid installation av rörledning

Installationen av rörledningen innebär anslutning av rör enligt den allmänna konstruktionen av rörledningssystemet. Det finns ett stort antal rör tillverkade av olika material, och enligt detta kriterium har de individuella anslutningsmetoder. Vi kommer att överväga hur du ansluter rör korrekt ytterligare..

Innehållsförteckning:

Röranslutningsmetoder – en kort beskrivning

Det finns två huvudtyper av röranslutningar:

 • sektionell;
 • en bit.

Innan du bestämmer vilken av dem som ska ges företräde är det nödvändigt att ta reda på vilket material rören är gjorda av, som utsätts för anslutningen..

Det finns två typer av löstagbar anslutning:

 • flänsad;
 • koppling.

Flänsad röranslutning är lämplig om materialet för tillverkning av röret är polyvinylklorid. I detta fall rekommenderas att använda gjutjärnsflänsfästen, i vilka den nedre delen finns en gummipackning..

Följ en serie steg för att utföra denna anslutningsmetod:

1. Rita ett prov av röret på platsen för dess anslutning, uppnå ett perfekt jämnt snitt.

2. Skjut ena änden av flänsen på snittytan.

3. Sätt i gummidynan så att du får ett 10 cm utsprång.

4. Skjut flänsen över packningen och anslut dem med bultar och motflänsar.

5. Använd ett specialverktyg för att fästa bultarna..

Gängade röranslutningar används både vid arbete med tryck- och tryckluftsrör. Följ dessa instruktioner för att installera kopplingen:

1. Skär rörens två ändar i rät vinkel.

2. I stället för dockning, installera en koppling, som ska vara placerad i mitten mellan rören.

3. Gör märken på rörens yta som anger kopplingens placering..

4. Använd ett speciellt smörjmedel för att behandla de inre ytorna på rör och kopplingar.

5. Montera ett av rören i hylsan.

6. Montera det andra röret på ett sådant sätt att du får en enda längdaxel, fäst rören och sätt på det andra röret enligt de tidigare angivna markeringarna.

Dessutom finns det en klassificering av metoder för anslutning av rör enligt materialet från vilket rören är gjorda, anslutningen av delar skiljer sig från:

 • plast;
 • metall;
 • gjutjärn;
 • polypropen.

Var och en av dessa material har individuella egenskaper hos anslutningen och kräver ett särskilt tillvägagångssätt för att utföra denna process..

Allmänna rekommendationer för anslutning av rör med ett uttag

Om vi ​​överväger anslutningsproceduren med praktiska glasögon, bör installationsarbetet utföras manuellt. Ett skrot används som en hävstång som ställer in rörens positioneringsläge; ett träavstånd placeras mellan det och röret. Om det är omöjligt att använda skrot, rekommenderas det att använda en jack.

När rörledningen har installerats är det nödvändigt att kontrollera att packningarna är jämnt installerade. De är i form av tunna metallplattor, som ligger i uttaget och rörets släta ände. Plattan måste vara i kontakt med gummiringen. Ytterligare rörelse av plattan är associerad med rörets omkretsdel.

Var särskilt försiktig när du ansluter metallrör på detta sätt och använd silikonfett..

Tips: När du gör en anslutning med uttagsmetoden i ett bostadshus vid positiva temperaturer, byts silikon ut mot flytande tvål.

Denna anslutningsmetod är i ett stycke och innebär en sammanfogning av två rör. Det kommer att krävas mycket ansträngning för att separera en sådan rörledning, och i slutändan kommer integriteten för hela rörledningen att kränkas..

Instruktioner för användning av anslutningsmetod för uttag:

1. Två delar är anslutna, varav en är en klocka med en gummiring, och den andra är ett rör med en slät ände.

2. Två områden bör förrengöras från kontaminering. Kontrollera om det finns defekter eller mindre skador.

3. Kontrollera att gummipackningen är i rätt läge..

4. Ta bort avfasningen i rörets släta ände.

5. Smörj de två parningsområdena med silikonfett. Låt inte smuts eller damm komma på ytan.

6. Justera jämnheten i installationen av rören och anslut dem så att den släta sektionen sätts in i uttaget.

7. Installationsdjupet bör markeras i förväg på rörytan..

Svetsning av röranslutningsteknik

Bland svetsmetoderna för anslutning av rör bör två alternativ urskiljas:

 • dockning;
 • klocka.

Det andra alternativet innebär att den yttre delen av ett av rören smälter och det andra rörets inre del. Efter det sker en snabb anslutning av två element..

Butt joint görs genom att smälta två identiska rörsektioner och deras ytterligare anslutning, vilket utförs med tillämpning av vissa ansträngningar.

Rörsvetsningsförfarandet är ett mycket komplext jobb, som kräver speciella färdigheter för att arbeta med svetsmaskinen. Det finns vissa typer av svetsning som involverar denna process. De mest populära är båg- och elektriska alternativ..

Innan arbetet påbörjas bör förberedande arbete utföras, vilket består av att spola de förorenade rörsektionerna med kaustisk soda och varmt vatten, klippa korsningen med en fil och bearbeta den med speciella blandningar, i form av lösningsmedel.

Gassvetsning är baserad på förbränning av gas, bildandet av en låga, vilket bidrar till smältning av fyllmaterialet och bildandet av den svetsade fogen. Wire är ett fyllnadsmaterial som fyller gapet mellan två rör. Anslutningen av stålrör och anslutningen av plaströr utförs med gassvetsning.

Elektrisk bågsvetsning underlättar sammanfogning med hjälp av förbrukningsbara eller icke-förbrukningsbara elektroder. När du väljer det andra alternativet krävs närvaro av fyllmedel.

Med en kvalificerad svetsning av rör finns det inga fistlar och andra brister, och anslutningen är nästan osynlig.

Tips: När du ansluter en rörledning som är under konstant tryck är det bättre att använda svetsmetoden, eftersom den är av högre kvalitet och effektivare än limning..

Anslutning av polypropenrör genom limning

Denna metod är i ett stycke, därför kan rören efter en sådan anslutning inte demonteras utan att deras integritet skadas. För att utföra det behöver du ett speciellt lim som appliceras på specialbehandlade rörkanter..

Det finns flera typer av lim som passar för olika rörytor:

 • epoxilim används vid limning av delar av metall eller polymerer;
 • lim B F2 – används vid sammanfogning av metallrör;
 • lim som kallas 88 N – ansluter gummirör till varandra och till metall.

Vi föreslår att du bekantar dig med instruktionerna för att ansluta PVC -rör till varandra:

1. Förbered ytan på rören genom slipning och avfettning med hjälp av speciella föreningar som innehåller metylenklorid.

2. Dessutom är det möjligt att applicera ett speciellt lim vid limning av avloppsrör. Dess huvudsakliga funktion är att avfetta och delaminera den bundna rördelen. Användningen av denna komposition ökar avsevärt ledets hållfasthet..

3. Täck ytan på rören med lim med en bomullspinne eller pensel och sätt sedan in dem i varandra. Om anslutningen görs korrekt kommer små droppar lim att sticka ut på ytan..

4. Redan anslutna rör bör beläggas med ytterligare ett lager av limlösning. Denna procedur kommer att göra fogen mer hållbar och tät..

Tips: Användningen av rörlim bör kännetecknas av minimal kontakt mellan limmet och syre, eftersom det påverkar dess kvalitet negativt.

Denna anslutningsmetod utmärks av fördelen att nästan omedelbart efter applicering av limmet är ytterligare drift av rörledningen möjlig..

Metoder för sammanfogning av rör av olika material

För att ansluta PVC -rör med andra typer av rör är det nödvändigt att använda speciella adaptrar, beslag eller tätningar..

Vi föreslår att du bekantar dig med alternativen för anslutning av plaströr:

 • för att ansluta ett plaströr med ett uttag på ett gjutjärnsrör krävs dubbel tätningsutrustning;
 • för att ansluta ett uttag på ett metallrör med ett PVC -rör, räcker det med en standardtätning;
 • med hjälp av ett anslutningsrör säkerställs anslutningen av plaströr med keramiska;
 • proceduren för att ansluta en slät glasfiberdel till ett plaströr kräver en kontakt och en sektion av gummi;
 • för att ansluta glasfiberröret på vilket uttaget sitter är det nödvändigt att använda en gummislang och en trådring;
 • speciella kontakter är gjorda för gjutjärnsrör.

Anslutning av rör med beslag: funktioner och teknik

Innan du fortsätter till den direkta anslutningen av metallrör föreslår vi att du bekantar dig med fördelarna med deras användning:

 • en hög styrka är den viktigaste fördelen med att använda stålrör, sådana rör klarar det högsta trycket och temperaturen;
 • kostnad – överkomligt, när man jämför priser för plast eller alternativa rörtyper och för metall är deras kostnad ungefär densamma;
 • livslängden för stålrör når ett halvt sekel;
 • vid användning av galvaniserade rör utsätts de praktiskt taget inte för korrosion;
 • tål temperaturer över 210 grader Celsius;
 • motståndskraftig mot mekaniska skador och tunga belastningar.

Det finns två sätt att installera metalllinjer:

 • sektionell;
 • en bit.

Det första alternativet är baserat på användning av beslag, och det andra på svetsning eller limning av rör tillsammans.

Det finns ett stort antal beslag, bland dem är detaljerna utmärkta:

 • går över;
 • hörn;
 • kopplingar;
 • tees;
 • låsmuttrar;
 • adaptrar;
 • stubbar;
 • beslag.

Anslutningen av metallrör med beslag utförs med hjälp av en gängad metod. Om det saknas på röret används ett specialverktyg eller svarv för att utrusta det.

Beslag är:

 • metall;
 • mässing;
 • koppar;
 • gjutjärn;
 • stål;
 • förkromad;
 • tillverkad av rostfritt stål.

Dessa delar tillåter inte bara att ansluta rör med deras ytterligare frånkoppling, utan innebär också anslutning av rör av olika storlekar och former..

Användningen av gängade beslag är vanlig på rörledningar med en diameter på högst 5 cm.

Att använda svetsmetoden är en ganska mödosam process som kräver kvalificerad utrustning och en specialist för att utföra den. Användningen av beslag gör att du kan få en anslutning med utmärkt styrka, snabbare och enklare.

I förhållande till metoden för att ansluta en koppling till ett stålrör är de uppdelade i delar:

 • svetsad typ;
 • gängad typ;
 • fläns typ;
 • krimptyp.

Närvaron av en tappänd gör att delar av den första typen sticker ut. Skruvgänga används för att ansluta gängade beslag.

De mest populära är krymp- eller gängade delar, eftersom de innebär upprepad användning och ett förenklat installationsförfarande..

När du utför en gängad anslutning rekommenderas att du använder en tät linne som lindas på rörets yta medan du täcker den med oljefärg eller torkar olja. Fördelen med en sådan anslutning är hög kvalitet till en minimal avgift..

Kompressionsbeslag inkluderar en hylsa, mutter och kaross. Rekommenderas för användning på plast- eller metall-plaströr. Passar även som tillfällig anslutning för metallrör.

Denna typ av beslag innebär upprepad användning i vardagen. Processen att ansluta med en kompressionsbeslag är baserad på att pressa gummipackningen och tryckringen mot rörets yta med en mutter. Således visar det sig att skapa en sluten anslutning.

Denna metod är mindre kraftfull än ovan. Dess nackdelar inkluderar en låg nivå av motståndskraft mot mekanisk påfrestning. Dessutom är anslutningen läckande och kan passera varmt vatten. Eftersom gummiringens drifttemperatur inte bör överstiga hundra grader och med konstant exponering för hög temperatur sträcker den sig och minskar tätheten.

Flänsade beslag är antingen svetsade eller gängade. Med deras hjälp utförs snabb installation och demontering av rörledningen..

Ytterligare tätning av gänganslutningen

Om rörledningen monteras med en löstagbar gängad metod, kommer användningen av en speciell FUM -tejp att ge ytterligare tätning. Det rekommenderas för installation av värme-, gas- eller avloppsledningar..

Temperaturområdet för användning av tejpen för tätning är från -40 till +200 grader. Fluorplaster är grunden för detta material. De ämnen som ingår i dess sammansättning är resistenta mot påverkan av alkali, syra och andra ämnen med aggressiv verkan.

För att täta de gängade anslutningarna krävs användning av en tejp med en tjocklek på 0,07 till 0,1 mm. Ytan måste vara slät och elastisk..

Videoröranslutning: