Hur man använder ett plan

Trots att historien om planetens ursprung är mycket gammal har detta verktyg inte tappat sin popularitet än idag. Men olika typer av hyvlar har dykt upp, olika både inom fältet och i tekniken för deras användning. Hur man använder ett plan kommer vi att överväga vidare.

Innehållsförteckning:

Funktionsprincipen för verktygshyveln och dess funktionella egenskaper

Planet har praktiskt taget inte ändrat form och driftsprincip sedan starten. Detta verktyg är en oersättlig assistent vid tillverkning av trädelar..

Hyvlarens huvudfunktion är att planera trädelar så att de får en perfekt plan yta. För att få ett bra hyvlingsresultat måste hyvelkniven justeras korrekt. I arbetet med detta verktyg bör man ta hänsyn till det faktum att chipsen ska tas bort på samma sätt i alla produktområden..

En hyvel är en dubbelhyvel med ett dubbelblad. Ovanför bladen finns en del i form av en spånbrytare, den är tätt placerad ovanför bladet och utför funktionen att ta bort chips.

Hyvlens principer är att kniven är fixerad på produkten, medan spånbrytaren är installerad i spåret och delar den så att spånen tas bort. Kniven är placerade så att de löper parallellt med sulan. Detta följs av processen att slutligen fixera bladet med en kil, skruv eller kamklämma..

När hyvling utförs rör sig hyvlarens övre sektion i förhållande till arbetsstycket, därför bör snickarens läge vara parallellt i förhållande till arbetsstycket, medan ett av hans ben är framskjutet. Tryck ner på framsidan av hyveln först och sedan på baksidan, så att de resulterande flisorna blir jämna.

Svaret på frågan om hur man använder planet beror på typen och arbetsplatsen med det här verktyget. Så till exempel när du hyvlar kanterna bör du röra dig i ett jämnt läge. I detta fall bör överlappningen vara enhetlig. Bladen på hyveln är fixerade i ett plant läge för att undvika vibrationer inuti blocken. Chipsen måste vara enhetliga och får inte gå sönder. Hyvling ska vara parallell med trädelen..

Om träets struktur är tunn och oregelbunden, till exempel på rötterna, ska knivarna slipas först. I det här fallet bör du utföra en konstant rotation av arbetsstycket under dess hyvling..

En bra hyvel ska planera alla detaljer, även de minsta, utan problem. För att bli av med oegentligheter och grovhet på ytan bör du bearbeta den med en slipmaskin och en hyvel..

Om det är planerat att rensa ändsektionerna räcker det med att använda en hyvel, som ska utföras längs delens ändar smidigt och jämnt pressa den mot ytan. I detta fall måste kniven vara mycket vass, annars bildas ojämna områden på kanterna. För att förhindra att kanten flisar måste du först utföra fasningsarbetet..

I de flesta hyvlar fixeras knivarna på ytan med en speciell skruv. Men om hyvlingens noggrannhet ska vara mycket hög, används en inställningsskruv, med vilken det är möjligt att justera arbetets hastighet och kvalitet. Dessutom har dessa modeller en funktion för att justera vinkeln vid vilken kniven lutar i förhållande till arbetsytan..

Rätt förvaring av hyveln är mycket viktigt. Om instrumentet inte används under en längre tid läggs det på sidan eller på ett speciellt stativ framför. Samtidigt avlägsnas knivarna till insidan av blockdelen..

Arbetar med ett elplan och handverktyg

Beroende på driftsprincipen kan planet vara manuellt eller elektriskt. Det första alternativet är lättare att använda. Med sin hjälp är det möjligt att planera de minsta detaljerna med hög precision. Den elektriska versionen av detta verktyg är enklare att använda och kräver inte mycket ansträngning under plöjningsprocessen. Men noggrannheten i dess arbete är fortfarande låg. Ett elplan är lämpligt när det är nödvändigt att utföra en stor mängd snickeriarbeten..

Med hjälp av ett handverktyg blir ytan slät, det finns ingen grovhet och ojämnhet på den. Förbered verktyget före användning. Först och främst måste den vara korrekt konfigurerad. Innan du börjar arbeta bör du studera den här enheten. Hyveln innehåller detaljer i formen:

 • tryckkåpa;
 • chipbreaker;
 • handtag;
 • justerskruvar;
 • kniv;
 • pennor;
 • kil;
 • kroppsdel.

Bland de strukturella elementen i planet noterar vi:

 • skärare, slits;
 • klämma;
 • chipbreaker;
 • handtag fram och bak;
 • penetrationsdjupskontrollanordning.

Kuttern är ett vass stålblad som är placerat ovanför arbetsytan i en specifik vinkel. Kuttern sträcker sig ett visst avstånd från kroppen.

Chipbrytaren sveper och bryter av chipsen. De främre och bakre handtagen styr delen genom bearbetningsprocessen. Tack vare korrekt inställning av alla komponenter i hyveln och deras interaktion är det möjligt att utföra snickeriarbeten av vilken komplexitet som helst..

Vilket plan är bättre: funktioner för att välja en hyvel för huset

Om du svarar på frågan om hur du väljer ett plan för huset, bör du först och främst bekanta dig med sorterna av hyvlar i förhållande till deras designfunktioner.

1. Manuella skarvar.

Detta verktyg kännetecknas av närvaron av två fortänder. Med hjälp av denna fog är det möjligt att göra den slutliga bearbetningen av trädet. Med det här verktyget kan du justera ett stort plan. På blockets yta finns ett handtag, följt av en skärkniv. Verktygets framsida är utrustad med en plugg som försvagar skäret. I början av arbetet, med hjälp av en fog, bildas ojämna och klumpiga chips. När chipsen får en lång form blir ytan plan och arbetet stannar..

2. Hyvlar ansikte typ.

Detta verktyg har en bladöverhängsjusterare. På planets struktur finns en stämpel, vars bredd på arbetsdelen är cirka 4 centimeter. Sluthyvelns bas är vinkelrät mot de monolitiska sidoväggarna. Fräsarna på planhyveln är placerade i en specifik vinkel på tjugoen grader. För att justera djupet vid vilket hyvling utförs används ett element i form av ett justerhjul..

3. Zenzubel eller provtagare.

Detta verktyg är också en modifiering av hyveln. Kuttern är placerad i en rak linje i förhållande till arbetsytan. Därför är det i arbetet möjligt att välja och bygga snitt, vikta sektioner med rektangulär form på arbetsstyckets yta. I arbetet med detta verktyg markeras en fjärdedel, medan det är möjligt att få ett element i form av en liten avsats. Mejseln möjliggör ytbehandling.

4. tunga och spår.

Med det här verktyget kan du ordna ett urval baserat på en del. Planen har formen av ett rektangulärt smalt spår, som är placerat på enhetens baksida. Med hjälp av en tunga är det möjligt att justera djupet på det förberedda provet. Det maximala djupet är 1,2 cm. Ett stopp används för att justera enhetens funktion. Blocket är en styranordning, medan skäret på en standardhyvel är upp till 6 mm.

5. Kompletterande typplan.

Detta verktyg har tre arbetsplan på botten, vänster och höger sida. Avståndet mellan fräs och enhetens främre del är mycket litet, därför utförs med hög precision hyvlingsarbete.

Dessutom är ett annat alternativ för en hyvel ett spånverktyg. Med dess hjälp skapas vågiga och indirekta ytor. Verktyget innehåller en kniv och två handtag på sidorna av den.

Hur man arbetar med ett plan: regler för användning av verktyget

För att planetens kvalitet ska förbli på en hög nivå bör det justeras. Samtidigt måste flisarna som bildas under drift vara kontinuerliga och absolut enhetliga i tjocklek.

För att avlägsna spån av hög kvalitet, ställ kniven med en hammare. Bladen på hyveln är parallella med sulan eller sticker ut flera millimeter bortom den. Klämmekanismer används för att fixera kniven i blocket.

När du arbetar med ett plan ska du stå till höger om verktyget parallellt med ytan på vilket arbetet utförs. Kroppsdelen av kroppen ska röra sig med instrumentet, medan alla rörelser ska vara lika enhetliga. Ett ben är installerat framför, så det kommer att vara bekvämt att luta sig mot det medan du arbetar. För att förhindra att planet välter under drift, tryck på dess främre del i början av arbetet och i slutet av hyvlingen görs tryck på baksidan av planet..

När du arbetar med den elektriska versionen av planet bör du fixa delen säkert. Verktyget hålls med två händer och styrs parallellt med den installerade delen.

Under arbetet med hyveln bör all kontakt mellan enhetens blad och ytan undvikas. Därför rekommenderar vi att du installerar instrumentet på sidan när du förvarar det..

För att hyvelns skärdel inte ska bli tråkig under långvarig förvaring bör den vara gömd i verktygskroppen. För att förvara den elektriska hyveln används speciella lådor eller lådor av plast.

Vilket plan att välja: en recension av tillverkare

Den moderna marknaden för konstruktion och träbearbetningsutrustning erbjuder ett stort urval av alla typer av hyvlar. Vi föreslår att du bekantar dig med de viktigaste tillverkarna av detta verktyg, deras fördelar och nackdelar:

1. Plan “Interskol”.

Bland fördelarna med att använda denna hyvel noterar vi:

 • ett brett utbud av kraft- och prestandaanordningar som är lämpliga för både professionellt bruk och hem;
 • hög rotationsfrekvens för fräsar;
 • utjämning och montering av ytan av hög kvalitet;
 • mångsidighet och mångsidighet i applikationen.

2. “Makita” -plan.

Verktygen från denna tillverkare är populära inom professionell träbearbetning. Dessa verktyg kännetecknas av hög produktivitet och arbetshastighet. Samtidigt är det inte svårt att arbeta med verktyget. Med hjälp av en elmotor startas en trumma av trycktyp, som i sin tur påverkar knivarna, som utför inte bara hyvling utan även justering och utjämning av delar. Makita hyveln låter dig också fasa träprodukter..

3. Hyvel Baikal.

Bland fördelarna med denna tillverkare noterar vi:

 • överkomlig kostnad för enheten;
 • enkel och enkel användning;
 • hög arbetsproduktivitet;
 • tillförlitlighet och hållbarhet för de delar som det elektriska planet är tillverkat av.

4. Hyvel Bosch.

Denna version av hyveln används oftast inom den professionella snickeribranschen. Populariteten för Bosch -hyveln förklaras av följande fördelar:

 • hög kvalitet på arbetet;
 • prestanda och användningssäkerhet;
 • enhetens driftstid.

Användaren har möjlighet att självständigt välja den sida där chipsen ska kastas. Dessutom kan träets justeringsdjup justeras ganska smidigt. Verktyget har också en skäraxel och säkringar för säker användning. Skyddsskon låter dig skydda delen och utföra dess bearbetning. Bredden på arbetsytan och modell av planet beror på bredden på sulan på ett elektriskt plan. Verktyget har ett bekvämt grepp och ett mjukt grepp. Trots den höga kostnaden för detta verktyg förblir dess fördelar och arbetskvalitet på en hög nivå..

5. Rebir Plane.

Detta verktyg kännetecknas av hög prestanda och lång livslängd. Dessutom finns det en möjlighet att välja en modell, i förhållande till ytan på den behandlade ytan. “Rebir” hyveln kännetecknas av sin genomsnittliga kostnad, mångsidighet och mångsidighet..

6. Plan “Zubr”.

Bland fördelarna med denna typ av hyvel noterar vi:

 • elmotorns högsta effekt;
 • hög krossbredd;
 • ett elektroniskt system med vilket en smidig start säkerställs;
 • möjlighet att installera i ett stationärt läge;
 • närvaron av ett separat extra handtag;
 • förmågan att justera utkastet av spån både till höger och till vänster;
 • närvaron av två knivar av rostfritt stål;
 • med hjälp av en sko är delen skyddad från skador.

7. Plan “Kaliber”.

Med hjälp av detta verktyg säkerställs träbearbetning av träprodukter av hög kvalitet. Verktyget är avsett för både hushåll och professionellt bruk. Instruktionerna för hyveln beskriver tydligt reglerna för dess användning. Hyvldjupet justeras ganska smidigt och enkelt.

8. Hammerplan.

Verktyget är mycket lätt att använda och lätt att arbeta med. Hyveln levereras med en vikbar stödram. Bland fördelarna noterar vi:

 • förmågan att justera hyvlingsdjupet;
 • tillgänglighet av en pålitlig gjuten bas;
 • fack där nycklar förvaras;
 • möjlighet att blockera plötslig start.

9. Sturmplan.

Tillverkarens garanti är mer än två år. Hyvelkonstruktionen gör att den kan fixas permanent. Emellertid har enheterna ingen mjuk start, men det finns möjlighet att justera djupet vid vilket hyvling utförs..