Gör-det-själv träslipmaskin

För att träytan ska bli slät och perfekt plan slipas den. Om slipområdet är litet är det tillräckligt att använda sandpapper för att utföra arbetet. För stora volymprodukter är det dock lämpligt att använda en slipmaskin. Eftersom kostnaden för detta verktyg är ganska hög är det mycket billigare att göra det själv. Vi kommer att överväga vidare hur man bygger en slipmaskin för trä..

Innehållsförteckning:

Trisslipningsmaskin: omfattning och anordning

En träslipningsmaskin har formen av en maskin på vilken slipskivan, bältet och arbetsytan är placerade, på vilka arbete utförs. Dessutom har den en dragmekanism på vilken delen är fixerad i ett horisontellt läge..

För att utrustningen ska kunna utföra arbete i ett automatiserat läge är en elektrisk typ av motor installerad på den, med ganska hög effekt. Dessutom har slipmaskinen en speciell mekanism, tack vare vilken enheten kan fungera länge..

På insidan av verktyget finns en speciell del i form av en beslag, 10 cm i storlek. Med hjälp av detta säkerställs extraktion av slipprodukter. Kroppsdelen är oftast gjord av gjutjärn. Den lutar efter den typ av del som är installerad på den. Därför är användningsområdet för denna maskin ganska brett. Standardbearbetningsytan på en slipmaskin har måtten 19 x 30 cm. Samtidigt är lutningsvinkeln från fyrtiofem till nittio grader.

Kvarnen har också ett lätt utbytbart bälte på vilket en regulator är placerad för att justera utrustningens prestanda. Detta bälte har en granitbeläggning, vilket gör det mer slitstarkt. Dessutom har kvarnen en gummibelagd axel. Det förhindrar glidning av bältet under drift. Med hjälp av denna mekanism är det möjligt att utföra slipning av nästan alla storlekar av produkter som installeras både vertikalt och horisontellt..

Användningen av sliputrustning gör att du kan bli av med grovhet och ojämnheter på träytor. I arbetet med sliputrustning bör specialmaterial och verktyg användas. Slipmaterial inkluderar pulverformiga, pastiga blandningar som förbättrar slipprocessen och kvaliteten på det resulterande träet. Bland slipverktygen noterar vi förekomsten av slipcirklar, stänger och segment.

Slipmaskin för träschema och sorter

I förhållande till den funktionella belastningen utmärks följande typer av slipmaskiner:

 • för att utföra cirkulär slipning;
 • för platt slipning;
 • intern sliputrustning;
 • specialutrustning för slipning.

Dessutom beror valet av en eller annan maskin på vilken typ av yta arbetet utförs på. Från träämnets typ och form: cylindrisk, rund, grov, lath. Från designfunktioner för sliputrustning och enskilda element på delar som kan bearbetas.

Slipmaskiner har ett mycket brett användningsområde. Med deras hjälp utförs inte bara slipning av delar, utan också deras fräsning och slipning. Maskinerna låter dig också bearbeta delar, skära av de nödvändiga ämnena enligt den tidigare angivna storleken.

Bland de viktigaste alternativen för slipmaskiner noterar vi:

 • tejp;
 • disk;
 • trumma.

Trumversionen av sliputrustningen innehåller ett sliphjul, vars form liknar en cylinder eller trumma. Detta verktyg används för att slipa och kalibrera färdiga brädor, läktar och andra platta arbetsstycken..

Bland huvuddelarna i denna maskin noterar vi närvaron av:

 • arbetsytan på vilken alla nodala delar är fixerade;
 • en elmotor, med hjälp av vilken slipning och drift av utrustningen utförs;
 • en sliptrumma som roterar och därigenom slipar delen;
 • skrivbord;
 • skyddshölje;
 • en mekanism genom vilken damm avlägsnas;
 • element som gör att du kan ändra arbetsytans läge.

En bandslipmaskin för trä skiljer sig från en trummaskin genom att huvuddelen som utför slipning är gjord i form av ett band anslutet i ett ringformat läge, installerat mellan två fat. Samtidigt är en mekanisk växellåda placerad på en trumma, vilket säkerställer enhetens funktion. Den andra trumman är ansvarig för enhetens hastighet och för att ändra den. Med dess hjälp är det möjligt att ändra det läge i vilket maskinen arbetar..

Arbetskroppens placering på en sådan maskin är både horisontell och vertikal. I vissa fall är det kantigt. Installationen av arbetskroppen utförs på arbetsytan, på vilken slipning utförs. Specialanordningar fixerar arbetsstycket i önskat läge, vilket underlättar förarens arbete.

Banden som är installerade på maskinen är gjorda av tyg. Det finns två sätt att göra dem:

 • elektrisk;
 • mekanisk.

Bältet, tillverkat med den första metoden, har skarpare kanter, eftersom slipmedlet är installerat på det med hjälp av ett elektromagnetiskt fält, vilket korrigerar platsen för varje slipelement. Den mekaniska metoden för applicering av slipmedlet förutsätter dess enkla fyllning. Observera att ju sällan fyllningen är på bältet, desto bättre, eftersom kornen inte är igensatta av trädamm. Slipmedel är material tillverkade av både naturliga och konstgjorda material med hög hårdhet. Närvaron av speciella avgasmekanismer gör att du kan bli av med damm som bildas under slipningsprocessen.

Ytslipmaskiner för trä är avsedda för slipning av plana ytor. De består av ett sliphjul som driver en elmotor. Samtidigt utför mekanismen rörelser både rotations- och translationella rotationer. Arbetsstycket kan flyttas både vertikalt och horisontellt. Således utförs bearbetningen av delen snabbt och bekvämt..

Hur man gör en träslipare med egna händer

Vi föreslår att du gör dig bekant med möjligheten att göra en hemlagad skivslipare, med vilken det är möjligt att slipa trädelar. Under arbetets gång bör du vara uppmärksam på följande regler:

 • installationen av maskinen bör utföras direkt på arbetsytan, så det kommer att vara möjligt att bearbeta delar av olika volymer och storlekar;
 • med hjälp av disken kommer olika delar att bearbetas;
 • den övergripande storleken på utrustningen ska vara medelhög;
 • Dessutom bör du ta hand om bullerprestanda, som bör reduceras till ett minimum;
 • utan att misslyckas med en hemlagad träslipare måste det vara en funktion att luta delen i olika vinklar, så arbetet kommer att utföras snabbt och effektivt.

Med tanke på den framtida maskinens konstruktion är det nödvändigt att se till att arbetsytan ska lutas på ett sådant sätt att både stora och små delar i volym bearbetas. För detta måste en klämma placeras på den. Om du installerar en slipmaskin på ytan av en elektrisk motoraxel kommer sådana brister i maskinens design att visas:

 • uppkomsten av en konstruktiv obalans är möjlig;
 • slipmaskinen överför all last till motorn, därför lagrar och stödmekanismer slits ut mycket snabbt.

Det är bäst om axeln avlastas med hjälp av en flexibel koppling. Den optimala diametern för en skiva monterad på en maskin är åttio centimeter. Bland de viktigaste nodalelementen i strukturen noterar vi:

1. Elmotor och dess stöddelar. Detta kommer att kräva en motor som levererar likström vid en nominell spänning på arton watt och med en driftbarhet på tjugo tusen varv per minut. Denna motor finns ofta i en vanlig skruvmejsel. I slutet av axeln i motorn finns en ull som håller den flexibla kopplingsbrunnen.

Motorns driftläge bör minskas, medan spänningen är fem volt. Således är det möjligt att uppnå maximal prestanda för enheten..

2. Stödjande element. Dessa delar har en slipskiva, som är fixerad på två lager. Således hålls skivaxeln i ett stabilt läge. Dessa lager är prisvärda och ganska populära. Bland deras brister noterar vi dock bristen på skydd mot damm och hög ljudnivå. För att skapa ett dammskydd, använd ett glasflasklock som är monterat på en axel.

3. Du bör också markera de stöddelar som bordet hålls på, styrningar och direkt arbetsytan.

Efter att huvudnoderna har monterats följer processen med att ansluta dem till en hel enhet. De är monterade på en bas, för vilken en lönnbräda används. Först är det nödvändigt att installera motorn och dess stöddelar, sedan monteras skivan. Se till att axlarna är korrekt anslutna mellan dessa element. Med hjälp av en gummimuff kan denna process styras. Ta sedan bort skivan och installera gummihylsan på axelns yta. För dessa ändamål rekommenderar vi att du använder en slang som matchar enhetens diameter och storlek..

För att minska dess styvhet är det nödvändigt att installera den på motoraxeln, klippa vissa delar av slangen. Installera sedan skivan samt skaftet, kopplingen och lagren. Dra åt kopplingen med en trådklämma.

Nästa steg i att göra en trä-slipmaskin gör-det-själv är installationen av stödmekanismer på bordet. De är monterade på två punkter med hjälp av de bakre och klämskruvarna. Genom att lossa klämskruven är det möjligt att ändra hela strukturen. Bordet ska vara horisontellt, under installationen försök att kontrollera sitt läge med den bakre skruven. Montera skruvarna, förborra hål för dem.

Genom att sänka klämskruven är det möjligt att ändra bordets position både vertikalt och horisontellt. Avståndet mellan skivan och arbetsstycket blir således minimalt. Klämbulten är gjord av möbelbeslag, nämligen skruvar med en storlek på m6x100.

Eftersom huvudet på en sådan bult kännetecknas av närvaron av ett hål för en fyrsidig skiftnyckel, utförs allt arbete med att sätta upp det ganska snabbt. Använd dubbelsidig tejp för att fastna på ytan av skivan med sandpapper. Under arbetet tas skruven bort och bordet är dukat i ett bekvämt läge. Bordet har ett hål bredvid skivan. Inuti den är delar fastspända i det läge som är nödvändigt för arbete.

Styrningen ändrar riktning under drift i förhållande till spåret. Möbelbultar används för att göra klämman i spåranslutningen. Med hjälp av deras konformade huvud är det möjligt att säkerställa tillförlitlig fixering av stoppet.

Det är användbart att installera en enhet som reglerar hastigheten på maskinen. Dessutom låter omkopplarna dig slå på och stänga av mekanismen och även ändra skivans rörelseriktning..

Vi rekommenderar att du installerar gummifötter under arbetsytan. De kommer att göra strukturen mer motståndskraftig mot vibrationer som uppstår under slipningsprocessen. Använd plast eller trädelar för att täcka motorn. Glöm inte mekanismen som samlar damm; en enkel plastlåda räcker för att göra det. Med hjälp av en sådan mekanism kan du enkelt bearbeta träprodukter, slipa knivar och ta med svarvverktyg..

Priset för en träslipare är ganska högt, därför är det flera gånger billigare att bygga denna enhet själv. Alla element för dess skapande är ganska tillgängliga och enkla, det viktigaste är att ha tålamod och lite tid för sin korrekta kombination. Slutligen kontrolleras maskinen för funktionsförmåga och justeras i förhållande till arbetsstyckets individuella parametrar..