Gaspannrum i ett privat hus

När de väljer ett värmesystem som är baserat på användning av gas som värmebärare, funderar de flesta husägare på att ordna ett gaspannrum. Dessutom, om pannans effekt överstiger 30 kW, är installationen av en gaspanna i ett privat hus ett obligatoriskt krav på brandsäkerhet. Vi kommer att analysera hur man självständigt utrustar ett pannrum för ett gasvärmesystem i den här artikeln.

Innehållsförteckning:

Gas pannrum enhet

Ett specialrum som kallas pannrum används för att hysa pannan och ytterligare värmeutrustning. Detta är ett separat rum, i vissa fall ett helt rum där pannan är placerad. Den totala höjden på rummet måste vara minst 2,5 m.

Med rätt placering av pannrummet garanteras maximal effektivitet och hög effektivitet..

Det finns vissa egenskaper och säkerhetsstandarder som gör att du kan utrusta ett pannrum på ett sätt som säkerställer komforten och säkerheten för människor som bor i ett privat hus..

Principen för drift av ett gaspannrum

Gaspannahus är populära och prisvärda på grund av miljövänligheten hos gasbränsle och dess överkomliga kostnad.

Driften av gasinstallationer utförs på grund av förbränning av naturgas, reducerad eller tillhörande petroleumgas. Ett automatiskt gasförsörjningssystem används för att reglera den konstanta bränsletillförseln. Det kommer automatiskt att sluta fungera vid gasläckage eller olycka. Huvudfunktionen för personalen som betjänar gaspannan är att styra sensorerna och kontrollpanelerna.

Fördelar med gaspannahus:

 • rörlighet,
 • kompakthet,
 • enkel ordning,
 • miljövänlighet,
 • hög effektivitet,
 • hög funktionalitet,
 • autonomi.

Gaspannrummet inkluderar:

 • panna,
 • gasbrännare,
 • nätpump,
 • gasledning,
 • säkerhetssystem,
 • Instrumentering – instrumenteringssystem,
 • automatiska styrsystem.

Huvudenheten för detta system är en panna, som är:

 • med en inbyggd gasbrännare – det är enkelt och bekvämt, luft kommer in i enheten naturligt, utan tryck;
 • enheter med närvaro av en turbobrännare, som är belägen i pannans yttre del, i denna enhet, tvingas luft in i panntanken, hela systemet börjar fungera på grund av närvaron av en luft-gasblandning;
 • väggmonterade pannor är särskilt kompakta och enkla att placera;
 • mer bekvämt i underhåll och lätt att installera golvpannor.

Varianter av gaspanna

I förhållande till pannrummets läge skiljer sig byggnader:

 • fristående typ, som är utrustade i rum som ligger på avstånd från ett privat hus, anslutningen av pannan och värmesystemet sker genom uppvärmningsnät, bullret från panndriften och lukten av förångade gaser skapar inte obehag för människor som bor i huset;

 • bifogad typ – lokaler i direkt anslutning till huset eller uthuset, ett sådant pannrum är mer ekonomiskt och dess konstruktion är mycket billigare, dessutom krävs inte utrustning för teknisk kommunikation och uppvärmningsnät, det anslutna pannrummet gör det möjligt att bygga en ingång från husets sida, och på vintern behöver du inte gå ner på gatan för att komma till pannrummet;
 • inbyggd typ – i detta fall ligger pannrummet i ett bostadshus, fördelen är att värmekretsen är mycket lättare att lägga.

Allmänna krav för alla pannrum:

 • det är inte tillåtet att ha mer än två pannor eller andra uppvärmningsanordningar i pannrummet;
 • det är förbjudet att lagra brandfarliga eller brandfarliga material i pannrummet;
 • golvet ska vara en betongbas eller kakel;
 • för väggar behöver du endast använda icke brännbara material som metall, tegel eller betong;
 • pannans placering måste vara central för att kunna underhålla den när som helst;
 • insidan av ingångsdörrarna måste mantlas med ett obrännbart material, till exempel metall.

Inbyggd gaspannutrustning

Om gaspannans kapacitet är 30 kW eller mindre, är byggandet av ett separat gaspannahus valfritt. Det räcker för att uppfylla flera krav för att utrusta ett pannrum i köket.

Standarder för installation av en gaspanna i köket:

 • rummets yta är 15 kvadratmeter eller mer;
 • tillräcklig inglasning av fönster;
 • förekomsten av ventiler i fönstren;
 • takhöjden överstiger 220 cm;
 • avståndet mellan möbler och passagen till pannan är mer än 70 cm;
 • den nedre delen av dörren eller väggen i utrymmet ovanför taket har en öppning för ventilation;
 • brandmotståndet för väggar och möbler överstiger 0,75.

Vid installation av pannan i en källare eller källare måste följande krav följas:

 • obligatorisk naturlig belysning;
 • inom 60 minuter ska all luft i rummet förnyas tre gånger.
 • obligatorisk tillgång till gatan;
 • höjd från 250 cm.

Beräkning av ett gaspannrum: rummets huvudkomponenter

Schemat för ett gaspannrum i ett privat hus bör innehålla närvaron av:

 • en värmepanna, som genererar värme och överför den till en värmevätska som cirkulerar genom systemet, värmer radiatorerna, och de värmer i sin tur rummet; användningen av ett dubbelkretsvärmesystem ger också varmvattenuppvärmning med hjälp av en panna;
 • panna – den finns inte i alla värmesystem, den visas i form av en behållare som värmer vatten för användning i vardagen, tack vare cirkulationen av det heta kylvätskan genom huvudet, varmt vatten värms upp;
 • en fördelningsfördelare, som håller en viss temperatur i radiatorerna och består av cirkulationsutrustning, kammar och vattenseparatorer;
 • för att kompensera för tryckökningen i värmesystemet används en expansionstank, det kan finnas flera av dem, om ledningens längd är ganska stor, i frånvaro av expansionstankar, kan systemet explodera;
 • en skorsten som ger förbränningsprodukter till gatan, den ökar effektiviteten och säkerställer hög produktivitet vid drift av värmesystemet;
 • säkerhetsgrupp, som består av tryckmätare, säkerhetsventiler, luftkanaler, detta system förhindrar uppkomst av högt tryck;
 • för att bli av med tryckfallet i systemet används ett sminksystem;
 • för att säkerställa pannans funktion i automatiskt läge används speciella automationsanordningar;
 • avstängningsventiler och ledningar som ansluter pannan till radiatorerna, och säkerställer också kylvätskans cirkulation.

Krav på gaspannrum

1. Använd specialpannor för installation i ett gaspannrum. Installation av hemlagad utrustning är förbjuden. Maximal vattentemperatur 115 grader.

2. Pannor får placeras i fristående rum, i köket eller i källaren..

3. Obligatorisk närvaro av naturligt ljus, ventilation, fönster, tillräcklig yta och volym, brandsäkra material som används för att dekorera väggar och tak.

4. Om pannrummet är beläget i en källar- eller källarbyggnad bör en tredjegrads branddörr installeras i den..

5. Tillverkningsinstruktioner för ett gaspannrum – detta är huvuddokumentet som bör följas vid arbete i ett pannrum med gasvärme.

6. Detta dokument förklarar proceduren och reglerna för arbete med en gaspanna. Instruktioner för att förbereda pannan för tändning, varning för nödsituationer och en underhållshandbok förenklar arbetet med gaspannan.

Gaspannanläggningar

En gaspannanläggning är ett komplex av hjälppannutrustning, som ligger i ett rum. Huvudkomponenten i dessa installationer är en varmvatten- eller ångpanna.

Metoder för placering av gaspannanläggningar:

 • bifogad,
 • inbäddad,
 • fristående.

I förhållande till miljöparametrar är användningen av naturgas den mest miljövänliga typen av bränsle, eftersom det inte bildas en stor mängd skadliga ämnen under användningen av detta bränsle och en ganska hög effektivitet uppnås..

Användningsområde för gaspannanläggningar:

 • uppvärmning av stora flerbostadshus,
 • uppvärmning av kontor, industribyggnader.

Kostnaden för ett gaspannahus beror på följande faktorer:

 • antal moduler,
 • gaspannans kapacitet,
 • närvaron av komponenter utanför modulen,
 • vikt och storlek på gaspannrummet,
 • varmvatteninstallation.

Drift av gaspannahus

Driften av pannhus av gastyp inkluderar en uppsättning åtgärder som syftar till att förbereda drift och underhåll av pannutrustning och värmesystem.

Regler för arbete i pannrum av gastyp:

1. Se till att tända lamporna när du kommer in i rummet.

2. Inom 12-15 minuter bör du ventilera rummet så att lukten av gas försvinner, men även om det inte finns någon lukt bör du ändå ventilera rummet varje gång.

3. Driften av ett pannhus av gastyp inkluderar ett antal arbeten, bland annat:

 • felsökning av gasutrustning,
 • eliminering av gasläckor,
 • tändning och underhåll av pannan,
 • förberedelse av utrustning för lansering.

4. Förebyggande arbete omfattar ett antal åtgärder:

 • gasutrustning fel,
 • aktiveringssekvens för anordningar för automatisk reglering av pannutrustning,
 • pannan överhettas,
 • brist på ventilation,
 • kontrollera prestanda hos sensorer som ansvarar för automatiskt skydd,
 • utrustningens värmekapacitet.